Văn bản

Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

- Số văn bản: 128/2004/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tài chính


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại